Wir transportieren mit unserem umzugsfirma Hamburg alle Arten von Gütern in allen Gewichten in alle Teile Deutschlands und der EU.
econologicsfinancialadvisors.com
安博体育

Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης

Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης
Προπονητικές ασκήσεις

Μιλώντας για τις προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση εννοούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που χωρίζονται ανάλογα με τη μυϊκή εργασία σε: α. γενικές ασκήσεις, που αφορούν όλο το μυϊκό σύστημα των παικτών ανεξάρτητα από τις κινήσεις που γίνονται ή την ταχύτητα εκτέλεσής τους β. ειδικές ασκήσεις, που αφορούν συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες του σώματος και που αποτελούνται από κινήσεις που σχετίζονται με την τεχνική του αθλήματος και γ. αγωνιστικές ασκήσεις, που αφορούν ασκήσεις με ειδικά μέσα και με μεγάλη επιβάρυνση η οποία είναι ίση ή μεγαλύτερη του αγώνα (Scates, & Linn, 2003).

Προπονητικά μέσα

Τα προπονητικά μέσα που χρησιμοποιούνται κυρίως στην προπόνηση πετοσφαίρισης είναι: α. το σωματικό βάρος,β. μεγάλα βάρη μεταβλητής επιβάρυνσης, και γ. ελαφρά βάρη αμετάβλητων σχετικά επιβαρύνσεων, όπως επί παραδείγματι σάκοι άμμου, συμπαίκτες, ιατρικές μπάλες κ.λ.π.

Μέθοδοι προπόνησης με μεγάλες εξωτερικές αντιστάσεις

Στις μεθόδους προπόνησης με μεγάλες εξωτερικές αντιστάσεις περιλαμβάνονται οι παρακάτω μέθοδοι:

1. μέθοδος των επαναλαμβανόμενων εισαγωγών δύναμης,

2. μέθοδος μέγιστων εισαγωγών δύναμης,

3. μέθοδος των δυναμικών προσπαθειών,
 

4. μέθοδος της άρσης ελαφρών βαρών,

5. ισομετρική μέθοδος,

6. μέθοδος προοδευτικά αυξανόμενων αντιστάσεων (πυραμίδα), και
 

7. μέθοδος υπερμέγιστων προσπαθειών Στη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων εισαγωγών δύναμης επιτυγχάνεται αύξηση του μυϊκού όγκου, κυρίως των ινών ταχείας αντίδρασης.

Η μέθοδος των επαναλαμβανόμενων εισαγωγών δύναμης πραγματοποιείται με το 80-85% της μέγιστης ισομετρικής συστολής του μυός. Ο αριθμός των σετ ανά άσκηση είναι 5-7, το διά-λειμμα μεταξύ των σετ διαρκεί από 1-3 λεπτά και η ταχύτητα της εκτέλεσης της άσκησης ή των κινήσεων είναι γρήγορη.Στη μέθοδο των μέγιστων εισαγωγών δύναμης βελτιώνεται η δύναμη μέσω του νευρομυϊκού συντονισμού με την ενεργοποίηση περισσότερων νευρομυϊκών ομάδων. Η μέθοδος των μέγιστων εισαγωγών δύναμης πραγ-ματοποιείται με το 90-100% των δυνατοτήτων του παίκτη/τριας.

Ο αριθμός των σετ είναι 8-10, ο αριθμός των επαναλήψεων είναι από 1-3, το διάλειμμα μεταξύ των σετ διαρκεί από 2-4 λεπτά και η ταχύτητα της εκτέλεσης είναι εκρηκτική. Η μέθοδος των δυναμικών προσπαθειών είναι η κατεξοχήν ενδεικνυόμενη και χρησιμοποιούμενη μέθοδος προπόνησης στην πετοσφαίριση. Η επιβάρυνση κυμαίνεται επιλεκτικά μεταξύ 30-80% της μέγιστης δύναμης. Ο αριθμός των σετ είναι από 5-7, οι επαναλήψεις είναι μεταξύ 8-12, το διάλειμμα είναι πλήρες ενώ η ταχύτητα εκτέλεσης είναι εκρηκτική.

Η μέθοδος της άρσης ελαφρών βαρών αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δύναμης ενώ σαν μέσο χρησιμοποιού-νται ασκήσεις με επαναλήψεις, ασκήσεις σε σταθμούς και κυκλική προπόνηση. Η επιβάρυνση είναι στο 30% της μέγιστης δύναμης και τα σετ είναι από 3-6. Η ισομετρική μέθοδος χρησιμοποιείται σπάνια στην πετοσφαίριση, κυρίως κατά την αποκατάσταση των τραυματισμένων παικτών/τριων. Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η ανάπτυξη της ανώτατης δύναμης. Η επιβά-ρυνση είναι στο 80-100%, η διάρκεια των ασκήσεων με ισομετρική σύσπαση των μυϊκών ομάδων κυμαίνεται από 5-8 δευτερόλεπτα. Τα σετ είναι 4-6.Η μέθοδος των προοδευτικά αυξανόμενων αντιστάσεων (πυραμίδα). Στη μέθοδο αυτή έχουμε προοδευτική επιβάρυνση ενώ μειώνεται ο αριθμός των επαναλήψεων (απλή πυραμίδα).

Στην πετοσφαίριση χρησιμοποιούνται δυο ειδών σύνθετες πυραμίδες: α. πυραμίδα για δύναμη, όπου η επιβάρυνση ξεκινά από το 70% και φτάνει έως το 100% της μέγιστης δύναμης και β. πυραμίδα για αντοχή στη δύναμη, όπου η επιβάρυνση ξεκινά από το 70% και φτάνει στο 90% της μέγιστης δύναμης. Στην προπονητική πράξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δυο προαναφερόμενες πυραμίδες αρκεί το διάλειμμα μεταξύ τους να διαρκεί από 3-5 λεπτά.Στη μέθοδο των υπερμέγιστων προσπαθειών η εξωτερικά εφαρμοζόμενη αντίσταση είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα του παίκτη/τριας.

Δηλαδή ο παίκτης/τρια μπορεί να προπονείται στο 120% της μέγιστης δύναμης του. Αυτό μπορεί να γίνει όταν με τη βοήθεια βοηθών, επί παραδείγματι ο παίκτης/τρια κάνει ημικαθίσματα με ελεύθερα βάρη με κιλά στη μπάρα που αντιστοιχούν στο 120% της μέγιστης δύναμης. Οι μύες των ποδιών του τότε, σε αυτήν την περίπτωση λειτουργούν έκκεντρα για να εξουδετερώσουν την εξωτερική δύναμη. Ο αριθμός των σετ είναι 3-6, το διάλειμμα πρέπει να είναι αρκετό ώστε να μπορεί ο παίκτης/τρια μας να ξανακάνει την προσπάθεια και ο αριθμός των επαναλήψεων είναι από 1-3 επαναλήψεις.

Προπόνηση αλμάτων στη πετοσφαίριση

Η προπόνηση για τη βελτίωση του άλματος στην πετοσφαίριση επιτυγχάνεται μέσα από τρεις ενέργειες οι οποί-ες πολλές φορές μπορούν και πρέπει να πραγματοποιούνται παράλληλα δηλαδή: 1. αυξάνοντας το μυϊκό όγκο, 2. βελτιώνοντας την ταχύτητα συστολής των μυών, και 3. αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας την μυϊκή ελαστικότητα.

Πλειομετρικές ασκήσεις για τη βελτίωση της αλτικότητας

Στις πλειομετρικές ασκήσεις η ελαστική ενέργεια αξιοποιείται ανάλογα με το μέγεθος της σύντμησης του χρό-νου. Όσο πιο γρήγορη η διαδικασία της διάτασης και βράχυνσης του μυός, τόσο περισσότερο αξιοποιείται από τον παίκτη/τρια η ελαστική ενέργεια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κινητικής ενέργειας που παρουσιάζεται κατά τη φάση του άλματος, προκύπτει από τα ελαστικά στοιχεία του μυός χωρίς την κατανάλωση χημικής ενέργειας, οπότε σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να επικεντρώνεται η προπόνησή μας.

Είδη πλειομετρικών ασκήσεων

Υπάρχουν πολλά είδη πλειομετρικών ασκήσεων, όμως, στην πετοσφαίριση αυτές που χρησιμοποιούνται ευρέ-ως, είναι τα άλματα βάθους και ο συνδυασμός πλειομετρικής με μειομετρικής συστολής. Στα λεγόμενα άλματα βάθους πραγματοποιείται πτώση του παίκτη/τριας προς το έδαφος από υψηλό σημείο χωρίς να επακολουθήσει οποιαδήποτε κίνηση. Το ύψος της πτώσης είναι, συνήθως, αρκετά μεγάλο περίπου 90-100 εκατοστά. Εντούτοις, υπάρχουν αναφορές ότι το ύψος της πτώσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40-45 εκατοστά για αποφυγή τραυματισμών (Scates & Linn, 2003).

Οι πλειομετρικές – μειομετρικές ασκήσεις συνδυάζουν την πτώση από ένα υψηλό σημείο με: α. τρέξιμο εμπρός,β. άλμα σε μήκος,γ. άλμα κατακόρυφο, και γ. βήματα του καρφιού.Το ύψος που πραγματοποιείται η πτώση πρέπει να είναι το βέλτιστο για κάθε παίκτη/τριά μας. Τα συνη-θέστερα ύψη που πραγματοποιούνται οι πτώσεις είναι από 20-100 εκατοστά.

Για τον καθορισμό του άριστου ύψους πτώσεως, μετράμε πρώτα το ύψος πτώσης, π.χ. 80 εκατοστά μετά ο παίκτης/τρια κάνει κατευθείαν άλμα και βλέπουμε σε ποιο σημείο έφτασε μετά το άλμα, π.χ. 60 εκατοστά. Αυτό είναι και το βέλτιστο ύψος για το παίκτη/τρια μας και εκεί θα πρέπει να γίνει η προπόνηση.Μια άλλη μέθοδος εύρεσης του βέλτιστου ύψους πτώσεως υπολογίζει το ύψος που ανεβαίνει το κέντρο βάρους του σώματος μετά το άλμα και σε αυτό το ύψος προπονείται πλέον ο παίκτης/τρια μας. Η πτώση στα άλματα βάθους γίνεται με τα δυο πόδια μαζί. Η προσγείωση γίνεται με γωνία γονάτων 170 μοιρών ενώ κατά την επαφή με το έδαφος έρχονται σε επαφή πρώτα τα δάκτυλα των ποδιών και ακολουθεί το υπόλοιπο σώμα. Ο αριθμός των σετ είναι από 3-5, ο αριθμός των επαναλήψεων είναι από 1-10 και το διάλειμμα μεταξύ των σετ διαρκεί από 2-4 λεπτά.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες γενικές παρατηρήσεις στα άλματα βάθους που σκοπό έχουν να βοηθή-σουν τους προπονητές στην επίλυση ή στην αποφυγή προβλημάτων και τραυματισμών αθλητών/τριών τους.Τα γιλέκα βάρους των ασκήσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10 κιλά ενώ οι ασκήσεις πρέπει να εκτελού-νται μετά από καλή προθέρμανση, ιδιαίτερα των κάτω άκρων που επιβαρύνονται περισσότερο.

Οι ασκήσεις γίνονται στην αρχή του κυρίου μέρους της προπόνησης ενώ για αποφυγή των επιπτώσεων πιθανών τραυμα-τισμών οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται 10 ημέρες πριν τους κρίσιμους αγώνες. Τα άλματα βάθους, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που προκαλούν, αντενδείκνυνται στις αναπτυξιακές ηλικίες. Το έδαφος όπου γίνονται τα άλματα πρέπει να είναι μαλακό ή ελαστικό ώστε να απορροφά τους κραδασμούς.Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ασκήσεις για τη βελτίωση της αλτικότητας στην πετοσφαίριση είναι οι εξής: α. συνεχή κατακόρυφα άλματα με δυο πόδια,β. συνεχή κατακόρυφα άλματα με δυο πόδια πάνω από πάγκο,γ. συνεχή κατακόρυφα άλματα με δυο πόδια σε σκαλοπάτια,δ. συνεχή άλματα με δυο πόδια πάνω από σειρά εμποδίων, ε. συνεχή άλματα με δυο πόδια στο στεφάνι του μπάσκετ, καιστ. συνεχή άλματα με δυο πόδια πάνω σε διαφορετικού ύψους κιβώτια.

Η επιβάρυνση στη προπόνηση των αλμάτων ρυθμίζεται από: α. τον αριθμό των επαναλήψεων (4-8-12 επαναλήψεις),β. το ύψος των εμποδίων (20-40-60-70-80- 90-100 εκατοστά),γ. την προπονητική ηλικία των παικτών/τριών, και δ. την βιολογική ηλικία των παικτών/τριών (σε μικρές ηλικίες τα ύψη των εμποδίων πρέπει να είναι μικρά και κάτω από το 80% του μέγιστου άλματος τους.

Προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση

Μιλώντας για τις προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση, εννοούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που χρη-σιμοποιούνται για την προπόνηση εκρηκτικότητας των άνω και κάτω άκρων. Η προπόνηση για τη βελτίωση της εκρηκτικότητας πραγματοποιείται με τη βοήθεια του σωματικού βάρους του παίκτη/τριας, με τη χρήση ιατρικής μπάλας και με την άρση βαρών.Στις ασκήσεις με τη χρησιμοποίηση του σωματικού βάρους του παίκτη/τριας επιδιώκεται η ελεγχόμενη επιβάρυνση των άκρων με μέρος του σώματος ή με όλο το βάρος του σώματος.

Στις ασκήσεις θα πρέπει να τη-ρείται η σχέση έκκεντρης – ομόκεντρης συστολής και της εκρηκτικής εκτέλεσης για την καλύτερη αξιοποίηση της ελαστικής ενέργειας. Η επιβάρυνση των ασκήσεων ρυθμίζεται από:

α. τη μεταβολή της διαδρομής της πτώσης π.χ. στα χέρια κατά τη θωρακική πτώση,

β. την πτώση και στήριξη σε ψηλότερο σημείο,γ. το πλησίασμα των σημείων στήριξης του σώματος,δ. τη βοήθεια του συμπαίκτη, καιε. την υπερύψωση του σημείου στήριξης των άκρων.Το παρακάτω παράδειγμα πλειομετρικής άσκησης για την εκρηκτικότητα των άνω άκρων μας βοηθάει να καταλάβουμε τη λειτουργία των ασκήσεων με τη βοήθεια του σωματικού βάρους.

Ο παίκτης στέκεται όρθιος σε θέση διάτασης έχοντας πάρει τη θέση ετοιμότητας με τα χέρια εμπρός, ρίχνει το βάρος του μπροστά και προσγειώνεται με τα χέρια στο έδαφος. Τη στιγμή της επαφής των χεριών με το έδαφος οι εκτείνοντες μύες του πήχη διατείνονται συστελλόμενοι υποχωρητικά για να συγκρατήσουν το βάρος του σώματος, τα ελαστικά στοιχεία των εκτεινόντων μυών του πήχη ενεργοποιούνται μέχρι την ακινητοποίηση του σώματος.

Ασκήσεις με ιατρικές μπάλες

Οι ασκήσεις με ιατρικές μπάλες χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά σε επίπεδο αρχαρίων για τη βελτίωση της τεχνικής και για ενδυνάμωση ενώ σε επίπεδο προχωρημένων για την αποκατάσταση μετά από τραυματισμό.Η εκτέλεση των ασκήσεων με ιατρικές μπάλες πρέπει να είναι εκρηκτική. Οι ασκήσεις γίνονται στην αρχή της προαγωνιστικής περιόδου με μικρή ένταση. Από τον έκτο μικρόκυκλο αυξάνουμε την ένταση των ασκήσεων, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση μυϊκού όγκου για την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών μερών. Σε μικρές ηλικίες χρησιμοποιούμε, είτε ρίψη ιατρικής μπάλας βάρους 1 κιλού με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής στο σερβίς είτε ρίψη μπάλας 2 κιλών χωρίς τη συμμετοχή του κορμού για ενδυνάμωση. Σε προχωρημένο επί-πεδο η ρίψη της μπάλας γίνεται προπονώντας την ειδική εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων κάνοντας άλματα για μπλοκ ή στο καρφί.

Επίσης, στον έκτο μικρόκυκλο χρησιμοποιούμε την ιατρική μπάλα κάνοντας τη φορά και το πάτημα του καρφιού στο φιλέ, χωρίς βέβαια να πραγματοποιήσει στον αέρα ο παίκτης/τρια υπερέκταση του κορμού για την αποφυγή τραυματισμών.

Ασκήσεις με βάρη

Είναι γνωστό ότι η δύναμη των κάτω άκρων είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του παί-κτη στην πετοσφαίριση (Scates & Linn, 2003).

Η αλματική προπόνηση με την βοήθεια της ατομικής τεχνικής δεν μπορεί από μόνη της να βοηθήσει στη βελτίωση του παίκτη/τριας.

Οι ασκήσεις με βάρη έχουν ως σκοπό:

1. να ενδυναμώσουν συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες που λαμβάνουν μέρος κατά την εκτέλεση ορισμένων κινήσεων στην πετοσφαίριση π.χ. κατά την εκτέλεση του καρφιού έξω από τον άξονα του ώμου,

2. να βελτιώσουν την γενική φυσική κατάσταση του παίκτη χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον ταχυδυ-ναμικές ασκήσεις με βάρη.Η προπόνηση χωρίς βάρη είναι ανεπαρκής για να βελτιώσει τη γενική δύναμη των παικτών/τριών σε προχω-ρημένο επίπεδο.

Δυο ειδών λάθη γίνονται από τους προπονητές κατά την προπόνηση με βάρη:

1. λάθη τεχνικής εκτέλεσης των ασκήσεων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξέλιξης του παίκτη/τριας,

2. λάθη υπέρ επιβάρυνσης του παίκτη/τριας με αποτέλεσμα την υπερκόπωση του που αναστέλλει την εξέλιξή του ως παίκτη ή που τον αναγκάζει λόγω τραυματισμών να σταματήσει την ενεργό δράση.

Σε αρχάριους και σε παίκτες μικρής ηλικίας <17 ετών, η επιβάρυνση με βάρη δεν πρέπει να ξεπερνά το 60% του σωματικού τους βάρους κατά την προπόνηση των κάτω άκρων και το 30% κατά την προπόνηση με βάρη των άνω άκρων.
 

Ανάπτυξη της δύναμης του κορμού

Κάθε ανθρώπινη κίνηση προκαλείται από μια βασική μυϊκή ομάδα, ώστε να μπορέσει το μέλος να κινηθεί ενώ παράλληλα οι υπόλοιποι μύες του σώματος ενεργοποιούνται για να υποστηρίξουν τη δράση των μυών που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Με την κίνηση ενός μέλους υπάρχει μετατόπιση του κέντρου βάρους του σώματος που τείνει να αποσυντονίσει τα διάφορα μέλη. Έτσι, άλλοι μύες του σώματος πρέπει να αντιδράσουν ώστε να βοηθήσουν την κίνηση. Η ανάπτυξη της δύναμης του κορμού είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πετοσφαίριση είτε το σώμα του παίκτη βρίσκεται στο έδαφος είτε βρίσκεται στον αέρα.

Η πετοσφαίριση ως άθλημα απαιτεί από τους παίκτες/τριες έντονες κινήσεις και προς τους τρεις άξονες του σώματος, έχοντας αυξημένες απαιτήσεις δύναμης από όλες τις μυϊκές ομάδες των παικτών. Στη μετακίνηση του παίκτη προς τα εμπρός είναι ο λαγονοψοϊτης εκείνος ο μυς που ενεργοποιεί την κίνηση.

Η μυολογία της εμπρόσθιας κοιλιακής χώρας πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξει την κίνηση. Εάν η δύναμη των μυών της κοιλιακής χώρας είναι ανεπαρκής και δυσανάλογη με αυτήν του μυός που ενεργεί για την κίνηση, τότε θα μειωθεί η δυνατότητα της κίνησης, στο παράδειγμά μας η κίνηση θα επιβραδυνθεί.Κατά τη φάση του άλματος οι απαιτήσεις από το μυϊκό σύστημα του παίκτη/τριας είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ενώ στο προηγούμενο παράδειγμά μας ήταν υπεύθυνοι οι μύες των κάτω άκρων για την κίνηση, όταν το σώμα είναι στον αέρα, τότε υπεύθυνοι είναι οι μύες των άνω άκρων που πρωταγωνιστούν κατά την εκτέλεση του καρφιού. Εάν δεν αντιδράσουν οι μύες του κορμού, τότε προκαλείται στο αέρα καταστροφή της ισορροπίας και ο παίκτης δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά την κίνηση, να καρφώσει σωστά και να στείλει τη μπάλα εκεί που θέλει στο αντίπαλο γήπεδο.

Στην πετοσφαίριση η μυολογία των άνω και κάτω άκρων εξασφαλίζει την αποτε-λεσματικότητα των ενεργειών του παίκτη/τριας, αλλά η μυολογία του κορμού αποτελεί τη βάση που στηρίζει τις προσπάθειες των παικτών.Η ενδυνάμωση των μυών του σώματος δεν επιβάλλεται μόνο από το γεγονός ότι συμβάλλει στην αποτε-λεσματικότητα του παίκτη/τριας αλλά είναι αναγκαία και για την αποφυγή τραυματισμών. Οι κινήσεις στην πετοσφαίριση λόγω της εκρηκτικότητας των ενεργειών δημιουργούν συχνά προβλήματα τραυματισμών.

Η προπόνηση των μυών της κοιλιακής χώρας έχει περίοπτη θέση στην πετοσφαίριση, όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της μυολογίας στην οσφυϊκή μοίρα με την ενδυνάμωση της κάτω μοίρας των κοιλιακών και του ιερονοτιαίου μυός.

Γενικά, ισχύει ότι οι ασκήσεις γενικής δύναμης του κορμού τοποθετούνται στον πρώτο μεσόκυκλο στην περίοδο προετοιμασίας. Οι ασκήσεις εκτελούνται σε καθημερινή βάση για την ισχυροποίηση της μυολογίας του κορμού, ώστε να αντέξει τις μέγιστες εντάσεις που θα ακολουθήσουν στο δεύτερο και τρίτο μεσόκυκλο της προετοιμασίας. Στην αγωνιστική περίοδο γίνεται συντήρηση με τη χρήση των ασκήσεων ανάπτυξης δύναμης του κορμού μετά την προθέρμανση ή σε μια ημέρα στην αρχή του μικρόκυκλου (Scates, & Linn, 2003).

ΒιβλιογραφίαBertoli, J. (2004). Volleyball Skills & Drills. Terre Haute. Indiana: Wish Publishing.Scates, A. & Linn, M. (2003). Complete Conditioning for Volleyball. Champaign IL: Human Kinetics.Μπεργελές, Ν. (1991). Προπόνηση Πασαδόρου. Αθήνα: Αθλότυπο.Μπεργελές, Ν. (1993). Η Προπονητική της Πετοσφαίρισης. Αθήνα: Αυτοέκδοση
Facebook Facebook Facebook brago Facebook Facebook
Όνομα

Α2,1990,ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ,10,ΑΕΛ,495,ΑΕΛ Α,237,ΑΕΛ Γ,311,ΑΘΛΕΣΗ,336,ΑΙΑΝΤΑΣ,167,ΑΛΜΥΡΟΣ,592,ΑΛΟΣ,25,ΑΜΙΛΛΑ,39,ΑΜΙΛΛΑ Α,167,ΑΜΙΛΛΑ Γ,89,ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ,184,ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ,95,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ,3117,ΑΝΤΙΚΥΡΑ,170,ΑΟ ΛΑΜΙΑΣ,1076,ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ,146,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,443,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2,94,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PRELEGUE,10,ΑΡΓΩ,464,ΑΡΓΩ Α,371,ΑΡΓΩ Γ,841,ΑΡΘΡΑ,3140,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,52,ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ,573,Β ΕΘΝΙΚΗ,2486,βα,1,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ,587,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2,165,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ,500,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΘΝΙΚΗΣ,136,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ,1,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ,77,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PRELEAGUE,22,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEYLEAGUE,35,ΒΙΒΛΙΑ,19,Γ.Σ.ΝΙΚΑΙΑΣ,236,ΓΑΛΗΝΗ,5,ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ,4,ΓΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,75,ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ,519,ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ,66,ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ,115,ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,12,ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ,407,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,12,ΔΙΟΝΥΣΟΣ,113,ΔΩΡΙΔΑ,38,ΕΑΛ,463,ΕΑΛ Α,550,ΕΑΛ Γ,773,ΕΘΝΙΚΕΣ,893,ΕΘΝΙΚΟΣ,235,ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ,58,ΕΛΑΣΣΟΝΑ,601,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ,26,ΕΟΠΕ,480,ΕΡΜΗΣ,71,ΕΣΠΕΚΕΛ,604,ΕΥΔΩΡΟΣ,4,ΘΕΣΠΙΟΥΣ,1,ΙΤΕΑ,319,ΚΛΙΜΑΚΙΑ,344,ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΟΠΕ,148,ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΣΠΕΚΕΛ,201,ΚΥΝΟΣ,102,ΛΙΒΑΔΕΙΑ,264,ΛΟΚΡΟΣ,27,ΜΑΡΙΝΟΣ,34,ΜΕΔΕΩΝ,28,ΝΕΑ,24195,ΝΙΚΗ,427,ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ,1,ΟΛΥΜΠΙΑ,4,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,318,ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ,1,ΠΑΛΑΜΑΣ,27,ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ,69,ΠΗΓΑΣΟΣ,68,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,147,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ,128,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ,17,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β ΕΘΝΙΚΗΣ,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ,20,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ PRELEAGUE Α2,35,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOLLEYLEAGUE,16,ΡΟΣΤΕΡ,22,ΣΚΙΑΘΟΣ,54,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,388,ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ,516,ΣΠΑΚ,100,ΣΠΑΚ Α,132,ΣΠΑΚ Γ,198,ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,173,ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ,1,ΣΥΛΛΑΣ,34,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ,363,ΤΕΧΝΙΚΕΣ,20,ΤΟΠΙΚΟ ΕΣΠΕΚΕΛ,1557,ΤΥΡΝΑΒΟΣ,56,ΤΥΡΝΑΒΟΣ Α,30,ΤΥΡΝΑΒΟΣ Γ,104,ΥΓΕΙΑ,77,ΦΑΛΑΝΗ,31,ΦΑΛΑΡA,1,ΦΑΡΣΑΛΑ,129,ΦΘΙΑ,287,ΦΘΙΑ Α,82,ΦΙΛ/ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,14,ΦΙΛ/ΛΑΜΙΑΣ,58,ΦΙΛ/ΤΡΙΚΑΛΩΝ,221,ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ,1241,ΦΟΙΒΟΣ,465,ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ,1777,BEACH,1140,CAMP,96,F4,279,F4-ΤΟΠΙΚΟΥ,50,LIVE,745,PRELEAGUE,343,VIDEO,1195,VOLLEYLEAGUE,1288,WEB TV,876,
ltr
item
🏐 VolleyNewsThessalias : Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης
Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης
Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης
https://1.bp.blogspot.com/-Lm8hNkOOKpg/XoYs5vzOhqI/AAAAAAAA6n4/VcelhaGYvIgXaKNbV1y-Am3-DD8qcziBwCNcBGAsYHQ/s640/maxresdefault.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Lm8hNkOOKpg/XoYs5vzOhqI/AAAAAAAA6n4/VcelhaGYvIgXaKNbV1y-Am3-DD8qcziBwCNcBGAsYHQ/s72-c/maxresdefault.jpg
🏐 VolleyNewsThessalias
https://www.volleynewsthessalias.com/2020/04/blog-post_26.html
https://www.volleynewsthessalias.com/
https://www.volleynewsthessalias.com/
https://www.volleynewsthessalias.com/2020/04/blog-post_26.html
true
3217569919752151313
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy